Bursa Özel Lale Bahçesi İlköğretim Okulu Anaokulu

Eylem%20Plan%C4%B1

Cito / Eylem%20Plan%C4%B1

 

AYLAR

EYLEM-ETKİNLİKLER

UYGULAMA

EKİM

Eko-okullar projesi hakkında araştırma, bilgi edinme, başvuru koşullarını inceleme

Eko-okul projesi hakkında okul yönetimini ve tüm öğretmenleri bilgilendirme

Eko-okul komitesinin oluşturulması

Eko-okul timinin oluşturulması, çalışma – etkinlik  taslağı oluşturulması.

Eylem planı hazırlık çalışmaları, konular üzerine araştırmalar yapma

Eko-okul panosu yerinin belirlenmesi

Koordinatör Öğretmen

 

Koordinatör Öğretmen

 

Koord.Ö + Okul Komitesi

Koord.Ö + Eko Tim

Koordinatör Öğretmen

Okul İdaresi +Koord.Ö

 

KASIM

Çöp-Atık konusunda tüm okulu bilgilendirmek adına sunum hazırlanıp, sunulması

Eko-okul panosunun oluşturulması

İnternet sitemizde “Eko-okul proje çalışmaları” sekmesinin oluşturulması

Zümrelerin yıllık planlarında öncelikle “Çöp-Atık”, ardından “Enerji” “Su” ve “Orman”larla  ilgili olan ünitelerin ve konu başlıklarının belirlenmesi ve ilave etkinlikler planının hazırlanması. Sınıf panosuna “Çöp-Atık” ve “Çevre”  konularında süreli yayın haberlerinin sınıfa taşınması.

Geri dönüşüm nedir, birey ve toplum olarak nasıl katkı sağlanır? sorusunu beyin fırtınası tekniği ile sınıfta ele almak . (Serbest Zaman Etkinliği)

Taşınabilir pil üreticileri ve ithalatçıları derneğini arayıp pil toplama malzemesi talebinde bulunma.

Nilüfer Belediyesi ile geri dönüşüm faaliyetleri hakkında ve okulumuzda yürütülen projeye destek sağlamaları konusunda irtibata geçilmesi.

   

Koordinatör Öğretmen

 

Koord.Ö + Eko Tim

Bilgisayar Zümresi

 

Tüm Zümreler

 

2. Sınıflar

 

Tüm Sınıflar

 

Koordinatör Öğretmen + Okul İdaresi

Koordinatör Öğretmen + Okul İdaresi

ARALIK

Eko-okul panosunun güncellenmesi

Eko-okul gazetesi hazırlanması

Bir hafta boyunca, gün gün, apartman, sokak, mahallelerde bulunan çöp kutularının fotoğraflarını çekme ve sınıfta bunlar üzerine konuşma. (Serbest Zaman Etkinliği)

Okulumuzda aylık olarak tüketilen kağıt havlu, peçete, pet bardak, teksir kağıdı adetlerinin çetelesini tutmak.

Kağıt-karton atıklarının geri dönüşüme kazandırılması.

Çevresel atıklardan pillerin çevreye etkileri konusunda bilinçlendirme toplantısı düzenleme.

 

Koord. Öğret.+Eko-tim

Ko.Ö.+Ekotim+Bil.Züm.

Koordinatör Öğretmen

 

Tüm sınıflar

 

 

Eko-tim

Tüm sınıflar

OCAK

Eko-okul panosunun güncellenmesi.

Eko-okul mini bülteni hazırlanması.

Sınıflar arası “En iyi atık değerlendirme projesi” yarışması (Serbest Zaman Etkinliği)

1. dönem değerlendirme toplantısı.

1. dönem sonu raporunun hazırlanması.

Enerji Tasarrufu Haftası etkinlikleri düzenlenmesi

Koord. Öğret. + Eko-tim

Ko.Ö+Eko-tim+Bil.Züm

Koordinatör Öğretmen+

Tüm Zümreler

Ko.Ö+Eko-tim+Tüm Züm.

Koord. Öğret+ Okul İdaresi

Koordinatör Öğretmen + Eko-tim

ŞUBAT

Eko-okul panosunun güncellenmesi.

Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ile işbirliği içine girip bilgilendirme toplantısı düzenleme.

Plastik madde ve ambalaj atıklarının toplanıp geri dönüşüme kazandırılması.

 

Koord. Öğret. + Eko-tim

Ko.Ö.+Eko-tim+Bilg.Züm.

Koordinatör Öğretmen

Tüm sınıflar + Eko-tim

MART

Eko-okul panosunun güncellenmesi

Eko-okul mini bülteni hazırlanması.

Dünya Su Günü etkinlikleri düzenlenmesi

Orman Haftası etkinlikleri düzenlenmesi

 

 

NİSAN

Eko-okul panosunun güncellenmesi.

Eko-okul mini bülteni hazırlanması.

Sınıflar arası “Bir su şişesinin hikayesi” resim yarışması.

İlçe sahillerinden bir tanesinin temizlenmesi için ilçe belediyesiyle irtibata geçilmesi.

 

 

MAYIS

Eko-okul panosunun güncellenmesi

Eko-okul mini bülteni hazırlanması.

Misi Köyü ve ormanlarına ve Dağyenice Göleti’ne doğa gezisi düzenlenmesi

 

 

HAZİRAN

Eko-okul panosunun güncellenmesi

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlenmesi ve kent merkezinde bildiri dağıtılması.

 

 

Çamlıca Mah. Zafer Sok. No: 3 Nilüfer / BURSA Tel : 0 (224) 453 53 16   F aks: 0 (224) 453 53 17   E-Mail: info@bursalalebahcesi.com Copyright © 2008 - 2010 Özel Lale Bahçesi Eğitim Kurumları. All rights reserved.